logo
“Met humanistische waarden als leidraad en ideologische grondslag kunnen we grote problemen in kaart brengen. De wetenschap lost ze op. Deze waarden zijn mensenwerk en als we er niet blijvend aan werken, kunnen ze ook ten onder gaan.” - Rector Caroline Pauwels

Investeer mee in de maatschappij en help iedereen vooruit

Sinds 1969 is de VUB de enige écht vrije universiteit in Vlaanderen. De VUB is een plek waar professoren en studenten de vrijheid krijgen om te denken, te onderzoeken en te innoveren. Die absolute vrijheid van denken heeft de afgelopen halve eeuw onze samenleving en economie verrijkt met uitzonderlijke ideeën en inzichten. Die vrijheid gaf ons allemaal vleugels en groei. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten haar beschermen en voeden.

Daarom bestaat de VUB Foundation. Om vrij onderzoek te financieren via bedrijven en particulieren. Want de volgende vijftig jaar worden cruciaal voor onze samenleving. Slagen we erin om eindelijk enkel met duurzame energiebronnnen te leven? Slagen we erin om innovatieve gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen? Hoe creëren we jobs binnen de digitale revolutie? Die vragen willen we beantwoorden. Met een vrije geest. Daarom is uw bijdrage zo belangrijk.

Hoe kan ik steunen?

Sinds 1969 draagt de VUB bij tot kennis, innovatie, technologie, onderwijs en onderzoek. Die rol willen we blijven spelen. Daarvoor hebben we uw steun nodig. Zo investeert u mee in de maatschappij en helpt u iedereen vooruit. U kan bijdragen op een manier die bij u past.

Creëer uw eigen leerstoel


Positioneer je organisatie als pionier in wetenschappelijk onderzoek & onderwijs.

Investeer in kennis

Maak het verschil via een project


Vind een project dat persoonlijk of professioneel bij u past.

Investeer in de maatschappij van morgen

Vertaal uw persoonlijke drijfveer in een Fonds


Verbindt uw naam aan een zelfgekozen doel.

Investeer in uw passie

Een impact op de toekomst, ook als u er niet meer bent


MAAK BAANBREKEND ONDERZOEK MOGELIJK VIA UW TESTAMENT

Investeer in uw nalatenschap

Investeer in innovatie en vervul de rol van pioneer in jouw vakgebied!

Wanneer ondernemers en wetenschappers samenwerken, wint iedereen. De VUB kan groeien en duurzaam investeren. Uw bedrijf krijgt naamsbekendheid en meer expertise in het onderzoek dat u sponsort. Ontdek hoe we kunnen samenwerken en welke kansen u daarmee creëert.

Ontdek hier hoe uw bedrijf groeit dankzij de VUB                       

Ontdek hoe we groeien dankzij uw steun

De VUB Foundation engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen. Ontdek hier onze gedagscode en financieel beheer.

Investeren in de VUB rendeert. Ontdek hier de jaarresultaten van de VUB Foundation. Het resultaat van onze netwerking, de inspanningen en de steun van particulieren, bedrijven en sympathisanten.

 

TIP


Een schenking aan de VUB, misschien een idee voor een feest of ceremonie? Steeds meer mensen vragen bij een speciale gelegenheid om geen bloemen of geschenken meer te geven, maar een gift te doen voor een goed doel. Op die manier vermijdt u ongewenste geschenken en steunt u een project dat u nauw aan het hart ligt. Bovendien weet u nadien hoeveel uw actie heeft opgeleverd en kan u de donors persoonlijk bedanken.

Meer weten? Contacteer ons

Evenementen

Geen events beschikbaar

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Neem een aandeel in de vooruitgang en stort een bijdrage op BE51 001367793562 of investeer via onderstaande link.

Investeer

Investeer in kennis en maatschappij - Creëer een VUB leerstoel

In een partnerschap met de VUB geeft u mee vorm aan uw eigen expertisecentrum. Wij betrekken uw bedrijf en uw medewerkers in gastcolleges, workshops, discussiefora en symposia. Creëer een leerstoel en draag bij tot uw eigen innovatie en ontwikkeling. Of leg een maatschappelijk accent in lijn met uw visie. U maximaliseert de voordelen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en bouwt via uw leerstoel relevante kennis op voor uw organisatie.

U neemt deel aan het maatschappelijk debat en u stimuleert onderzoek en ontwikkeling in uw naam

Structurele partnerships

Een leerstoel is een ideale manier om een partnership te creëren tussen uw bedrijf en de VUB. Op die manier kunt u de research voor uw bedrijf verruimen dankzij het onderzoeksteam van de VUB. De VUB krijgt bovendien de kans om inzichten en hypotheses in de praktijk te toetsen dankzij de samenwerking met uw bedrijf. Zo kunnen we op lange termijn uitgroeien tot structurele partners.

De VUB voert een actief leerstoelenbeleid

Hiermee draagt ons onderzoek bij tot economische en maatschappelijke groei. Tegelijk geniet uw bedrijf ook van de uitstraling van onze universiteit, de expertise van onze wetenschappers, de resultaten van hun onderzoek en de kracht van ons netwerk van partners, alumni en opinieleiders in tal van disciplines. Neem contact op voor meer inlichtingen over een VUB leerstoel. Ontdek hier de voorwaarden voor een leerstoel en laat ons alvast uw project evalueren.

Overzicht leerstoelen

Leerstoelen op Naam 

Internationale Awards & Platformen:

Neem een aandeel in de vooruitgang, participeer in een VUB-project

Geven, is terugkrijgen. Zo denken we bij de VUB Foundation over uw donatie. De professoren en studenten van de VUB verbeteren de maatschappij op economisch, wetenschappelijk en vooral menselijk vlak. Met uw investering in onze werking belegt u in duurzame en structurele oplossingen voor iedereen in onze samenleving. Samen maken we vooruitgang mogelijk.

FabLab – Een creatieve hub in het hart van de VUB

Zes jaar geleden begon de VUB met de bouw van creatieve werkplaats. Een plek waar alle ingenieursstudenten 5 dagen per week gratis alle machines kunnen en mogen gebruiken. Zes jaar later staat het FabLab centraal in de opleiding met als motto Prototypes! not powerpoints. Ook andere studenten en creatieve Brusselaars vinden hun weg naar het open lab. Om verder te groeien is er meer plaats nodig. Daarom verhuist het FabLab naar een nieuwe locatie, centraal op de Campus in Etterbeek en bouwt verder aan een open, multidisciplinaire werkplaats toegankelijk voor alle VUB-studenten en de rest van Brussel. 

Bouw jij mee? Steun het FabLab hier.

 

VUB Kinderuniversiteit – De VUB verwondert

De wetenschap is onze toekomst. Wetenschappen zijn nodig omdat we in een complexe wereld leven vol uitdagingen. Maar de instroom in de exacte wetenschappers is nog steeds te laag. Met het project VUB Kinderuniversiteit wil de VUB kinderen reeds op jonge leeftijd laten ontdekken hoe fascinerend en leuk wetenschap kan zijn. VUB doctorandi halen alles uit de kast om via boeiende workshops kinderen goesting te doen krijgen voor wetenschap en techniek. 

Investeer hier in de wetenschappers van morgen

Arabische Taallessen – Een cultuur begint bij je eigen identiteit

Bijna 350.000 inwoners van Brussel hebben een Arabische achtergrond.  En als VUB hebben we niet alleen het geluk om in Brussel te zitten, maar hebben we ook de verantwoordelijkheid om met onze kennis en inzichten de uitdagingen die de grootstedelijke context met zich meebrengt aan te pakken. Met dit onderwijsproject biedt de VUB kinderen (6-15j) een neutraal leerplatform om zich te verdiepen in de Arabische taal en cultuur. Met een wetenschappelijk onderbouwd curriculum waarin zowel Arabische als Westerse waarden een plaats krijgen, wil de VUB de identiteitsvorming en sociale integratie van de kinderen ondersteunen. Want wij geloven dat kennis van verschillende culturen leidt tot meer respect en tolerantie.

Geloof jij dit ook? Steun het project hier

 

Investeer in het Learning and Innovation Center

Een bijdrage aan het zero-energie Learning and Innovation Centre (LIC) is een investering in de kennismaatschappij van morgen. Help deze gloednieuwe kennis-hub uitgroeien tot een internationale referentie. Er is een onmiddellijke kennis-return, maar uw financiële bijdrage creëert ook een tastbare maatschappelijke meerwaarde.

Investeer in innovatief onderwijs en onderzoek.

Ontdek hier wat het Learning and Innovation Centre voor u te bieden heeft.

Restauratie van het rectoraatsgebouw

Het rectoraatsgebouw van de Vrije Universiteit Brussel staat symbool voor de waarden vanonze universiteit. De overheidssubsidie is niet voldoende om de herinrichtingswerken volledig te bekostigen. Daarom gaat de VUB op zoek naar partners die samen met ons dit meesterwerk van architect Renaat Braem in ere willen herstellen, met respect voor de initiële visie van de artistieke bouwer zelf.

Meer info over dit waardevolle project vindt u hier.

Uw voordeel

De VUB heeft oog voor wat er leeft in de samenleving. Ze stelt haar kennis en inzichten ten dienste van die samenleving en de uitdagingen die de grootstedelijke context met zich meebrengt. In de projecten die aan de VUB ontspringen vind je dit duidelijk terug. Elk project heeft een positieve impact op de maatschappij. En u kunt die impact versterken.  Door als particulier of als bedrijf een VUB-project te steunen.

Als donor van de VUB Foundation investeert u bovendien fors in uw eigen netwerk. Uw steun aan de universiteit geeft u alle voordelen van ons wijdvertakt kennisplatform. 

U kiest waarin je investeert en de VUB geeft u maatschappelijke groei terug. Verder houden we u op de hoogte over de voortgang van het project en mag u voor giften boven de €40 een fiscaal attest van ons verwachten.

WAT U GEEFT AAN DE VUB KRIJGT U TERUG

ANDERE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN

U kan bijdragen op een manier die bij u past. Zo kan u bij de VUB Foundation ook terecht voor een leerstoel of een Fonds op naam en voor een overleg over uw testament.

Ontdek hier hoe u het verschil kunt maken

Onze successen

Dankzij de steun van meer dan 1000 VUB sympythisanten en partners uit de bedrijfswereld konden wij verschillende projecten mogelijk maken en de VUB verder doen groeien. 

Hier vindt u een overzicht van onze succesverhalen. 

Een impact op de toekomst, ook als u er niet meer bent

Ook na uw dood kunt u een verschil maken voor andere mensen. Als u de VUB in uw testament opneemt, weet u zeker dat uw bezittingen later een maatschappelijke meerwaarde realiseren. U kan de VUB steunen via een gift of legaat in uw testament.

Stel: u overlijdt zonder testament. U hebt enkel een verre erfgenaam – een nicht of neef bijvoorbeeld – waardoor 60 tot 85% van uw vermogen verloren gaat aan erfbelasting. Jammer toch, dat uw zorgvuldig opgebouwd vermogen in één klap in rook opgaat?

Door de VUB – erkend als goed doel – op te nemen in uw testament geniet u een voordelig fiscaal tarief. Daardoor investeert u het grootste deel van uw vermogen in wat u belangrijk vindt. Een legaat kan bestaan uit een geldsom of voorwerpen, waardepapieren, kunstwerken, onroerende goederen,… Hiermee versterkt u nieuwe initiatieven van de VUB op basis van uw interesses.

Wenst u uw vermogen na te laten aan de VUB? Maak dan een testament op dat de aard van de schenking beschrijft. Wij zorgen er vervolgens – samen met u, uw naasten en financieel of juridisch adviseur – voor dat uw nalatenschap de verdiende impact heeft.

De begunstigde van uw gift bepaalt u zelf. U kan bijvoorbeeld iets nalaten aan een faculteit, een onderzoeksgroep of een bepaald onderzoeksdomein. Via uw testament kan u ook een fonds op naam oprichten of een bestaand fonds steunen.

Duolegaat: voordeel voor uw erfgenamen en een gift aan de VUB

In uw testament kan u een deel van uw nalatenschap aan de universiteit overmaken. U kan - zonder uw wettelijke erfgenamen te benadelen - een gift aan de VUB overmaken. Het principe van een duolegaat is eenvoudig. Zoals de naam het zegt, bestaat een duolegaat uit 2 legaten. U laat een som of een bepaald goed over aan uw erfgenamen én een andere som of goed aan de VUB. De universiteit betaalt dan naast de eigen erfbelasting ook die van uw erfgenamen. Uw erfgenamen dienen dus zelf geen erfbelasting betalen en houden zo netto meer over.

Op deze manier haalt u het maximum uit uw nalatenschap:

U steunt een goed doel en verzekert maatschappelijke voorruitgang via onderzoek en innovatie én u zorgt er voor dat uw erfgenamen netto meer overhouden!

Maak een financiële simulatie en ontdek de voordelen van een legaat

Een legaat aan de VUB betekent dat uw erfgenamen verlaagde successierechten betalen. Hoeveel hangt af van het gewest waarin u woont. In Vlaanderen geldt het tarief van 8,5%, in het Waals gewest maximum 7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het tarief oplopen tot 25%.

Via de site van notaris.be kan u zelf uw voordeel van een legaat / duolegaat berekenen.

Wil u de VUB graag opnemen in uw testament?

Neem vandaag nog contact met Isabelle Marneffe voor een vrijblijvend gesprek.

Bel 02 629 15 42 of mail isabelle.marneffe@vub.be

Download onze brochure of vind inspiratie voor uw testament via één van onze projecten.

In mijn geval koos ik om nu al een donatie te doen. Geven is een geluk op zich. Dat ik dit kan doen voor een Vlaamse universiteit in Brussel die bovendien mijn levenshouding reflecteert, dat is iets waar ik enorm dankbaar om ben. En ik hoop dat ik ook na mijn dood nog een bijdrage kan leveren.

Vertaal uw persoonlijke drijfveer in een Fonds of Leerstoel

Een Fonds op naam of een Leerstoel geeft u de kans om een specifiek onderdeel van de VUB of gericht onderzoek te steunen. Het is maatwerk waarmee u zelf een accent legt op het wetenschappelijk en maatschappelijk beleid. Maar u kunt ook als sponsor bijdragen tot bestaande Fondsen. Uw gift is noodzakelijke zuurstof voor onze Fondsen.      

Laat u inspireren door Mireille Arens die bij leven reeds een Leerstoel oprichtte.

LEERSTOEL MIREILLE ARENS

VUB Filantroop Mireille Arens heeft een hart voor dieren. Daarom besloot ze om een deel van haar vermogen te schenken aan de VUB om een leerstoel op te richten om onderzoek te financieren naar hoe we de proefdieren kunnen sparen bij experimenten. Als schenker van de leerstoel wordt zij nauw betrokken bij het onderzoek. 

Vertaal uw persoonlijke drijfveer in een Fonds

Een Fonds op naam geeft u de kans om een specifiek onderdeel van de VUB of gericht onderzoek te steunen. Het is maatwerk waarmee u zelf een accent legt op het wetenschappelijk en maatschappelijk beleid.
U kunt een Fonds op naam laten starten bij leven via een schenking of u kunt een Fonds opnemen in uw testament. Maar u kunt ook als sponsor bijdragen tot bestaande Fondsen. Uw gift is noodzakelijke zuurstof voor onze Fondsen.      

Laat u inspireren door deze Fondsen op naam, of maak een donatie voor een van onze bestaande Fondsen.

VUB Wetenschappelijk Steunfonds

Steun wetenschappelijk pionierswerk en laat onderzoek écht vrij zijn. Uw bijdrage geeft financiële ademruimte aan onafhankelijke denkers. En dat levert creatieve, innovatieve oplossingen op die de hele samenleving ten goede komen.

Meer info.

Ja, ik wil schenken.

Fonds Casman & Michielsens

Notarissen regelen de belangrijkste zaken in ons leven. Maar de opleiding staat onder druk. Uw steun is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van notariële expertise.

Meer info.

Ja, ik wil schenken.

Yamina Krossa Fonds

Het baanbrekende werk van onderzoekster Damya Laoui en haar team (VUB-VIB) wordt gezien als een doorbraak in de medische wereld. Hun nieuwe techniek zou kankercellen vertragen zonder de goede cellen aan te vallen. Laoui hoopt haar werk binnenkort naar een klinische studie te kunnen vertalen. Maar daar zijn centen voor nodig.

Meer info.

Ja, ik wil schenken.

Fonds Paul De Knop

Prof. dr. Bart Neyns en zijn collega's van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie boeken sinds enige tijd opmerkelijke successen in de strijd tegen kanker met een nieuwe behandeling, nl. de immunotherapie. Het onderzoek naar immunotherapie gaat er met rasse schreden op vooruit. De overlevingskansen bij de vormen van kanker waar het nu bij wordt gebruikt zijn vaak hoger dan in het verleden. Maar er nog nood aan meer fundamenteel en klinisch onderzoek.

Meer info.

Ja, ik wil schenken.

PRIJZEN/BEURZEN

Een schenker kan er voor kiezen om via een fonds prijzen of beurzen toe te kennen aan jonge vorsers of succesvolle onderzoekers die opmerkelijk onderzoek doen of onderwijs inrichten rond een bepaald thema dat de schenker nauw aan het hart ligt of waarvan hij/zij het maatschappelijk belang wil benadrukken.

AVN Fonds

Het AVN Fonds biedt iedere vier jaar een doctoraatsbeurs aan binnen het onderzoeksdomein nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
De eerste projectoproep staat momenteel online. Deadline is 15 juli 2018.

Ja, ik wil een project indienen.

VUB Foundation Team

Het team van de VUB staat voor u klaar om te antwoorden op al uw vragen die u heeft over projecten, leerstoelen, fondsen en onderzoek aan de VUB. Samen met u bekijken hoe en in welk project u het best investeert. Hierbij kunt u altijd rekenen op onze discretie en professionaliteit. 

Investeer in excellence
Head VUB Foundation
Isabelle Marneffe

Telefoon
+32-2-629 1542

E-MAIL
ismarnef@vub.be
Fellowship Coordinator
Hanan Belaraj

Telefoon
+32-2-629 1183

e-mail
hbelaraj@vub.be
Communication & Fundraising Officer
Liesbeth Plovie

Telefoon
+32-2-629 1117

e-mail
lplovie@vub.be
Fundraising Officer
Mats Walschaers

Telefoon
+32-2-629 1563

e-mail
mwalscha@vub.be
Legal Officer
Elisabeth Rabaey

Telefoon
+32-2-629 18 38

E-mail
erabaey@vub.be

WAT U GEEFT AAN DE VUB KRIJGT U TERUG